Sranda a vše kolem něj

Jak vytočit učitele :D

-Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově
-V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, Julda Caesar
-
PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt.
-
Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků
-
Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány,…
-
V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek, pojmenovaný po vašem strýčkovi
-
Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.
-
Doneste do školy balónky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte
-
Otočte se během hodiny zády k tabuli
-Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel
-
Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všime
-
Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce vykočte radostí, vezměte svůj sešitCat 17 a před učitelem ho roztrhejte
-
Nakreslete vy výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomeného spolužákaCat 17
-
Noste si do hodin matematoky počítadlo ze ZŠ

• Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni spadněte naráz ze židle.

• Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem své propisky.

• Přilepte čtvrtku papíru na zem a sledujte jak se ji lidé budou snažit zvednout.

-Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě

-Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy

-Domluvte se se spolužáky a všichni se na písemce podepište jménem jiného spolužáka

-V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické události. Např.: Cat 17Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně. Snažete si vymyslet co nejvíce argumentů pro vaše tvrzení

  • Nakreslete na tabuli o přestávce karikaturu profesora Cat 17
  • Máte mít do hudebky referát o nějaké skupině? Tak si nějakou vymyslete, vymyslete její členy, diskografii, žánr. Např.Cat 17 skupina Starcraft, budbeník Tassadar, kytarista Zeratul, basák Jim Raynor, zpěv Sarrah Kerrigan. Desky: Back To Mar Sara, Mengsk's Revenge… Cat 17

-Na písemce se podepište otiskem své ruky

-Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku

-Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny

.